Bác Sĩ Cổ Nguyên Phương Thảo

Bác sĩ Cổ Thảo (tên đầy đủ là Cổ Nguyên Phương Thảo) sinh ngày 19/09/1987 tại Hồ Chí Minh. Bác sĩ được biết đến là một chuyên gia da liễu, cố vấn chuyên môn và giảng viên đào tạo thẩm mỹ nổi tiếng trong ngành. Trải qua hơn 10 năm học tập & nghiên cứu […]

Xem thêm